Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava odbacio je 27. juna 2023. godine predstavku u predmetu Stefanović protiv Srbije. Odluka je objavljena na sajtu suda 7. septembra 2023. godine.

Predstavkom je utužena povreda prava na pravično suđenje u toku postupka pred Ustavnim sudom, jer je Ustavni sud odbacio ustavnu žalbu kao neblagovremenu, dok je njen podnosilac tvrdio da je podneta u zakonskom roku.

Razmatrajući povredu prava na pristup sudu, kao deo prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, ESLJP je najpre ukazao da ustavnu žalbu smatra delotvornim pravnim sredstvom u smislu člana 35 Konvencije.

Uprkos tome što odluke Ustavnog suda nisu podložne žalbi, ESLJP je istakao da je, u skladu sa nekadašnjim članom 91 i sadašnjim članom 96 Poslovnika o radu Ustavnog suda, predviđena mogućnost podnošenja zahteva za preispitivanje donete odluke, ukoliko je odluka zasnovana na očiglednoj grešci Ustavnog suda koja se ne može ispraviti na drugi način. ESLJP je primetio i da su podnosioci ustavnih žalbi koje su greškom bile odbačene kao neblagovremene uspevali da obezbede preispitivanje ovim putem.

ESLJP je zaključio da ovaj pravni lek smatra generalno delotvornim, u smislu člana 35 stav 1 Konvencije, u situacijama kao što je ona u kojoj se nalazi podnosilac predstavke.

Podnosilac predstavke nije iskoristio ovaj pravni mehanizam, niti je pokazao da bi u konkretnom slučaju bio neadekvatan ili nedelotvoran, a ni sam ESLJP nije našao posebne razloge zbog kojih bi mogao osloboditi podnosioca obaveze da ga koristi. ESLJP je stoga zaključio da podnosilac nije iscrpeo delotvoran pravni lek koji mu je stajao na raspolaganju i odbacio predstavku kao nedozvoljenu.

Podsećamo da član 96 stav 2 Poslovnika o radu Ustavnog suda predviđa korišćenje ovog mehanizma i ako je odluka „suprotna važećoj sudskoj praksi Suda“, ali ESLJP nije adresirao tu situaciju.