O sajtu

Projekat „Srbija pred međunarodnim sudovima“ (SRB-ICT) izveštava o sudskim, arbitražnim i drugim postupcima pred međunarodnim sudovima i drugim telima za rešavanje sporova koji se tiču Republike Srbije, kao i o drugim povezanim dešavanjima u međunarodnom pravosuđu.

SRB-ICT sistematski prati dešavanja u međunarodnom pravosuđu, i to u četiri tematske kategorije: međudržavni odnosi, krivična odgovornost, ljudska prava, i investicije i trgovina.

Cilj projekta je da premosti manjak informacija u domaćoj javnosti o međunarodnim postupcima koji se tiču Srbije, a koji postoji uprkos njihovom velikom broju. Projekat takođe teži da približi sferu međunarodnog prava profesionalnoj i široj javnosti u Srbiji, imajući u vidu sve veći uticaj međunarodnog prava i međunarodnih sudova na svakodnevni život pojedinaca, kompanija i srpskog društva u celini.

Projekat je namenjen profesionalnoj i široj javnosti kroz lako razumljivo izveštavanje od strane stručnjaka u oblasti međunarodnog pravosuđa. SRB-ICT ne komentariše i ne iznosi lične stavove autora povodom određenih odluka i povezanih dešavanja. Aktivnost projekta SRB-ICT je ograničena na izveštavanje, i to u vidu:

  • vesti – kraćih objava koje izveštavaju o sudskim i arbitražnim odlukama i dešavanjima u postupcima koji se tiču Srbije;
  • analiza – dužih objava koje detaljnije analiziraju važnije sudske i arbitražne odluke;
  • retrospektiva – analiza važnijih sudskih i arbitražnih postupaka u prošlosti.

Radi lakšeg razumevanja vesti i analiza, projekat sadrži rečnik najvažnijih pojmova u oblasti međunarodnog prava i pravosuđa, kao i bazu poznatih predmeta pred međunarodnim sudovima koji se tiču Srbije.

Stalni članovi tima koji radi na projektu SRB-ICT su: