Izveštavanje

U fokusu

Ostale objave

ESLJP utvrdio povredu načela in dubio pro reo

U najnovijoj odluci o krivičnom aspektu prava na pravično suđenje, Evropski sud za ljudska prava se bavi načelom da se sumnja u pogledu činjenica rešava u korist okrivljenog.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.