Panel Apelacionog suda pri Specijalizovanim većima Kosova odbio je 27. oktobra 2021. godine žalbu Hašima Tačija (Hashim Thaçi) na odluku o preispitivanju pritvora. Javna redigovana odluka panela Apelacionog suda kojom je odbijena žalba dostupna je na internet stranici Specijalizovanih veća Kosova.

Odlukom od 23. jula 2021. godine sudija za prethodni postupak odredio je produžetak pritvora Tačiju, zbog postojanja opasnosti da bi optuženi mogao pobeći, ometati tok postupka pred Specijalizovanim većima i činiti dalja krivična dela. Prema ovoj odluci, produžetak pritvora je i dalje srazmerna mera za ostvarivanje legitimnog cilja pritvaranja.

Tači je 16. avgusta 2021. godine izjavio žalbu na ovu odluku, pobijajući razloge na kojima je zasnovana. Žalba je ukazala na navodne greške u utvrđenom činjeničnom stanju i primeni prava od strane sudije za prethodni postupak, kao i na zloupotrebu njegovih diskrecionih ovlašćenja. Između ostalog, žalba je navela da je sudija za prethodni postupak izveo pogrešan zaključak da Tači i dalje ima značajnu ulogu, uticaj i autoritet na Kosovu. Žalbom je Tači zahtevao da panel Apelacionog suda preinači ovu odluku i odredi njegovo puštanje na slobodu.

Međutim, panel Apelacionog suda je većinom glasova potvrdio produžetak pritvora, dok je sudija Nina Jorgensen (Nina Jørgensen) izjavila delimično izdvojeno mišljenje, kojim se protivi odluci većine po pitanju jednog (od ukupno sedam) razloga žalbe.

U pitanju je deo odluke panela koji se tiče obaveze suda da pribavi mišljenja određenih država, koje je Tači predložio kao moguće destinacije za boravak po puštanju, kao uslova za privremeno puštanje na slobodu. Konkretno, Tači je u žalbi naveo da je sudija za prethodni postupak bio u obavezi da pre odlučivanja o puštanju zatraži mišljenje ovih zemalja o mogućnostima da sprovedu uslove puštanja koje sud odredi. Panel Apelacionog suda se nije složio i zauzeo je stav da to nije bilo potrebno, odnosno da je takvo mišljenje neophodno pribaviti samo ukoliko sudija ili veće namerava da odobri privremeno puštanje na slobodu ili makar predviđa mogućnost puštanja na slobodu u budućnosti.

Sudija Jorgensen je mišljenja da bi, imajući u vidu specifične okolnosti ovog slučaja, kao i u cilju doslednosti sa prethodnim odlukama panela Apelacionog suda u vezi sa Tačijevim saoptuženima, trebalo usvojiti žalbu po ovom osnovu i vratiti predmet sudiji za prethodni postupak. Sudija za prethodni postupak bi zatim morao da proceni da li bi države, koje su navedene u pobijanoj odluci i koje su iskazale načelnu spremnost da prihvate optuženog, mogle efikasno sprovesti predložene uslove puštanja na slobodu.

Da podsetimo, Tači, načelnik direkcija za politička pitanja i za informacije Oslobodilačke vojske Kosova i njen vrhovni komandant, kao i predsednik privremene vlade Kosova za vreme rata, doveden je u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu nakon hapšenja 5. novembra 2020. godine od strane Specijalizovanog tužilaštva.

Sudija za prethodni postupak je 26. oktobra 2020. godine potvrdio optužnicu protiv Tačija i trojice saoptuženih: Kadrija Veseljija (Kadri Veseli), Redžepa Seljimija (Rexhep Selimi) i Jakupa Krasnićija (Jakup Krasniqi).

U toku je prethodni postupak pred sudijom pojedincem, Nikolom Gijuom (Nicolas Guillou).