Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 25. novembra 2021. godine presudu u predmetu Bajkić i Živković protiv Srbije zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Dva podnosioca predstavki obratili su se sudu 2019. godine, navodeći da su njihovi postupci pred prvostepenim i drugostepenim sudovima u Srbiji trajali duže od devet (Bajkić) odnosno deset (Živković) godina. Vodeći se kriterijumima za ocenu dužine trajanja postupka (složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavki i organa vlasti i značaj samog predmeta spora za podnosioce), Evropski sud za ljudska prava je zaključio da postoji povreda prava na suđenje u razumnom roku, koje čini sastavni deo prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sud je napomenuo da nije našao nijednu činjenicu ili argument koji bi mogao opravdati ukupnu dužinu trajanja postupaka pred domaćim sudovima. Tročlani odbor je referisao i na presudu Savić i drugi protiv Srbije gde je sud utvrdio povredu prava u pogledu sličnih pitanja.

Podnosiocima predstavki je dosuđen iznos od po 2.100 evra na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku (ukupno 4.200 evra) uvećano za iznos od po 250 evra po podnosiocu predstavke na ime troškova postupka pred sudom (ukupno 500 evra). Republika Srbija je obavezana da navedene iznose uplati podnosiocima predstavki u roku od tri meseca od dana obaveštavanja o odluci.