Drugi pretresni panel pri Specijalizovanim većima Kosova odbio je 26. novembra 2021. godine zahteve za odbacivanje svih optužbi iz optužnice podnesene od strane odbrane Hisnija Gucatija (Hysni Gucati) i Nasima Haradinaja (Nasim Haradinaj), u skladu sa pravilom 130 Pravilnika o postupku i dokazima. Odluka je javno dostupna na internet stranici Specijalizovanih veća Kosova.

Gucati i Haradinaj podneli su 17. novembra 2021. godine zahteve za odbacivanje svih optužbi iz optužnice po završetku izvođenja dokaza tužilaštva, a zbog nepostojanja dokaza koji bi zadovoljili dokazni standard „van  razumne sumnje“. U svojoj odluci, panel se posebno osvrnuo na funkciju pravila 130, pa je pojasnio da se to pravilo tiče podobnosti dokaza da potkrepe osuđujuću odluku i da je dovoljno da jedan od više mogućih pogleda na činjenice može da dovede do osude. Standard za odlučivanje o ovakvim zahtevima nije da li bi panel došao do osuđujuće odluke van razumne sumnje na osnovu izvedenih dokaza, već da li bi do takve odluke mogao da dođe. Pravilo 130 ne predstavlja osnov za prerano okončanje postupka ukoliko su dokazi slabi, i ne tiče se detaljne ocene dokaza i utvrđenja krivice optuženih.

Panel se zatim osvrnuo na izvedene dokaze u pogledu svakog krivičnog dela iz optužnice ponaosob, i zaključio da zadovoljavaju standard podobnosti da dovedu do osude.

Da podsetimo, Gucati i Haradinaj uhapšeni su 25. septembra 2020. godine na Kosovu. Prebačeni su u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu (Gucati 25. a Haradinaj 26. septembra), gde se i sada nalaze.

Gucati, predsednik Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova i Haradinaj, potpredsenik iste organizacije, terete se za krivična dela protiv pravosuđa i javne uprave (zastrašivanje svedoka tokom krivičnog postupka, odmazda i povreda tajnosti postupka) i krivična dela protiv javnog reda (ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti).

Suđenje je započelo 7. oktobra 2021. godine. U toku je pretresni postupak pred Drugim pretresnim panelom.