Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 9. decembra 2021. godine osam odluka protiv Republike Srbije u predmetima Bilić i drugi protiv Srbije, Ilić i drugi protiv Srbije, Jovanović i drugi protiv Srbije, Kojić i drugi protiv Srbije, Milenova i drugi protiv Srbije, Mitrović i drugi protiv Srbije, Stoičkov i Stoimenov protiv Srbije i Živković i drugi protiv Srbije, nakon zaključenja prijateljskog poravnanja između podnosilaca predstavki i tužene države. Odluke su objavljene 13. januara 2022. godine na sajtu suda.

Ukupno 111 podnosilaca predstavki obratili su se sudu tokom 2019, 2020. i 2021. godine zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu. Razlog obraćanja je bio neizvršenje pravnosnažnih presuda donetih pred srpskim domaćim sudovima u parničnim postupcima vođenim protiv preduzeća u društvenoj svojini. Republika Srbija je odučila da zaključi poravnanje sa svih 111 podnosilaca predstavki na iznos od 1.000 evra za svakog podnosioca na ime naknade nematerijalne štete zbog povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (ukupno 111.000 evra), uvećano za iznos od po 250 evra po podnosiocu na ime troškova postupka pred sudom (ukupno 27.750 evra). Republika Srbija je obavezana da navedene iznose uplati podnosiocima u roku od tri meseca od dana obaveštavanja o odluci suda.

Kao i prethodne, i ove odluke su donete od strane tročlanog odbora (committee) i svrstavaju se pod „dobro ustanovljenu sudsku praksu“, s obzirom na to da je sud u velikom broju istovetnih predmeta protiv Republike Srbije utvrđivao povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu u vezi sa neizvršenjem presuda protiv društvenih preduzeća. Odluke donete 9. decembra 2021. godine predstavljaju nastavak ustaljene prakse koja je započeta odlukom suda u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije od 15. januara 2008. godine, o kojoj smo pisali ranije.