Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 25. novembra 2021. godine 23 odluke protiv Republike Srbije u predmetima Anđelković i drugi protiv Srbije, Čeković i drugi protiv Srbije, Damjanić-Lazić i drugi protiv Srbije, Dinić i drugi protiv Srbije, Gajić i drugi protiv Srbije, Gračanin protiv Srbije, Ilić i drugi protiv Srbije, Ivanović i drugi protiv Srbije, Jaćimović i drugi protiv Srbije, Jerger i drugi protiv Srbije, Jovanović i drugi protiv Srbije, Jović i drugi protiv Srbije, Kavržić i drugi protiv Srbije, Marinković i drugi protiv Srbije, Marković i drugi protiv Srbije, Mijailović i drugi protiv Srbije, Milošević i drugi protiv Srbije, Nikolić protiv Srbije, Pavlović i drugi protiv Srbije, Petrović i drugi protiv Srbije, Popović i drugi protiv Srbije, Sinadinović i drugi protiv Srbije, i Tončić i drugi protiv Srbije, nakon zaključenja prijateljskog poravnanja između podnosilaca predstavki i tužene države. Odluke su objavljene 16. decembra 2021. godine na sajtu suda.

Ukupno 336 podnosilaca predstavki obratili su se sudu tokom 2019, 2020. i 2021. godine zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu. Razlog obraćanja je bio neizvršenje pravnosnažnih presuda donetih pred srpskim domaćim sudovima u parničnim postupcima vođenim protiv preduzeća u društvenoj svojini. Sud je predstavke prosledio Republici Srbiji koja je pristala da zaključi poravnanje sa svih 336 podnosilaca na iznos od 1.000 evra za svakog podnosioca predstavke na ime naknade nematerijalne štete zbog povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (ukupno 336.000 evra), uvećano za iznos od po 250 evra po podnosiocu predstavke na ime troškova postupka pred sudom (ukupno 84.000 evra). Republika Srbija je obavezana da navedene iznose uplati podnosiocima u roku od tri meseca od dana obaveštavanja o odluci suda.

Odluke su donete od strane tročlanog odbora (committee) i svrstavaju se pod „dobro ustanovljenu sudsku praksu“, s obzirom na to da je sud još ranije, u velikom broju istovetnih predmeta protiv Republike Srbije, utvrđivao povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju. Odluke donete 25. novembra 2021. godine predstavljaju nastavak ustaljene prakse koja je započeta odlukom suda u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije od 15. januara 2008. godine, a kojoj smo već pisali ovde.