Ad hoc odbor za poništaj osnovan pod okriljem Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova u predmetu Mera Investment Fund Limited protiv Srbije, doneo je odluku o zahtevu Srbije za produženje privremene obustave izvršenja konačne arbitražne odluke donete u tom predmetu.

Ad hoc odbor je odluku doneo 24. novembra 2021. godine. Nije poznato da li je tom prilikom ad hoc odbor usvojio zahtev Srbije za produženje privremene obustave izvršenja konačne odluke arbitražnog suda donete u ovom predmetu, koji je podnet 9. septembra 2021. godine. Nakon što je Srbija podnela zahtev za poništaj konačne odluke arbitražnog suda, izvršenje je prvobitno privremeno obustavljeno od strane samog Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova do donošenja odluke ad hoc odbora po pitanju obustave izvršenja presude. (Prema članu 54 stav 2 Arbitražnih pravila Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova, ukoliko stranka prilikom podnošenja zahteva za poništaj konačne arbitražne odluke zatraži i obustavu izvršenja te odluke, generalni sekretar Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova obaveštava obe stranke o privremenoj obustavi izvršenja konačne odluke.)

Konačna odluka arbitražnog suda u predmetu Mera Investment Fund Limited protiv Srbije doneta je 10. marta 2021. godine, ali nije javno dostupna i njen sadržaj nije poznat. Međutim, uz nju je priloženo izdvojeno mišljenje Bernarda M. Kremadesa (Bernardo M. Cremades), arbitra postavljenog od strane Srbije.

U skladu sa članom 53 stav 1 Konvencije o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država (kojom je osnovan Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova), žalba protiv konačne odluke arbitražnog suda obrazovanog po osnovu Konvencije nije moguća. Strankama koje su nezadovoljne ishodom postupka je, međutim, ostavljena mogućnost da traže poništaj konačne arbitražne odluke iz nekoliko izričito pobrojanih razloga. Srbija je 13. jula 2021. godine podnela zahtev za poništaj konačne odluke arbitražnog suda od 10. marta 2021. godine.

Podsećanja radi, arbitražni postupak u predmetu Mera Investment Fund Limited protiv Srbije pokrenut je 26. januara 2017. godine pod okriljem Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova po osnovu bilateralnog investicionog sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Kipar. Tužilac, Mera Investment Fund Limited, je privredno društvo osnovano na Kipru. Kako proizlazi iz javno dostupne dokumentacije u vezi sa arbitražnim postupkom, tužilac je u isključivom vlasništvu panamske firme Parmidoli Investement Corp, čiji stopostotni vlasnik je Marko Mišković.

U tužbenom zahtevu privrednog društva Mera Investment Fund Limited navedeno je da je u periodu počev od 2013. godine Srbija preduzela niz mera protiv tužiočeve ćerke firme osnovane u Srbiji, privrednog društva Mera Invest, kao što su zamrzavanje imovine, fabrikacija poreskih potraživanja i blokiranje bankovnih računa. Tužilac je tvrdio da je time onemogućeno poslovanje privrednog društva Mera Invest, čime je tužilac ostao bez svoje investicije u Srbiji. Tužilac je tvrdio da je navedenim postupcima Srbija povredila odredbe o eksproprijaciji, pravičnom i ravnopravnom tretmanu (fair and equitable treatment) i potpunoj zaštiti i sigurnosti (full protection and security) bilateralnog investicionog sporazuma između Srbije i Crne Gore i Kipra.

Dana 30. novembra 2018. godine, arbitražni sud je doneo odluku o nadležnosti (koja je javno dostupna ovde) kojom je odbio sve prigovore Srbije o nepostojanju nadležnosti arbitražnog suda. Između ostalog, arbitražni sud je odlučio da tužilac ima status zaštićenog investitora po osnovu bilateralnog investicionog sporazuma na koji se tužilac pozvao, kao i da tužilac poseduje zaštićenu investiciju u skladu sa ovim sporazumom. Arbitražni sud je takođe odbio navode Srbije da bi, usled činjenice da je tužilac u vlasništvu i pod kontrolom sprskih državljana, uspostavljanje nadležnosti arbitražnog suda bilo protivno predmetu i cilju kako bilateralnog investicionog sporazuma između Srbije i Crne Gore i Kipra, tako i Konvencije o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država.