Posle svega 32 dana suđenja, drugi pretresni panel osnovnog suda pri Specijalizovanim većima Kosova, sastavljen od troje sudija, doneo je 18. maja 2022. godine presudu, kojom je Hisni Gucatija (Hysni Gucati) i Nasima Haradinaja (Nasim Haradinaj) oglasio krivima za ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, zastrašivanje u toku krivičnog postupka i povredu tajnosti postupka, te obojicu osudio na po četiri i po godine zatvora i izrekao im novčane kazne od po 100 evra.

Javna redigovana verzija presude dostupna je na internet stranici Specijalizovanih veća Kosova.

Prema optužnici od 4. oktobra 2021. godine, Gucati i Haradinaj su se u šest tačaka teretili da su na tri konferencije za štampu i drugim medijski prenošenim skupovima neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, uključujući podatke o potencijalnim svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. Prema optužnici, Gucati i Haradinaj su ove podatke obelodanili sa namerom da uznemire i zastraše potencijalne svedoke, kao i da opstruišu rad Specijalizovanih veća.

U pogledu tačke 3, koja se odnosi na zastrašivanje svedoka, sudija Barte (Barthe) izjavio je izdvojeno mišljenje. Iako se složio sa odlukom većine po pitanju osude i kazne, po dve „diskretne“ tačke se protivio analizi većine, a koje se tiču tumačenja subjektivnog elementa zastrašivanja i obrazloženja koje je većina upotrebila za osudu za krivično delo ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti. Naime, sudija Barte je bio mišljenja da krivično delo zastrašivanja može biti učinjeno samo sa direktnim umišljajem, dok ostatak njegovih kolega smatra da je moguć i eventualni umišljaj. U pogledu krivičnog dela ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, smatrao je da ne treba „kategorički isključiti“ specifičan test (primenjivan u praksi Apelacionog suda Kosova) u pogledu sticaja krivičnih dela individualnog i grupnog ometanja, i da ga treba upotrebiti umesto testa iz međunarodne prakse, koji je upotrebila većina.

Za tačku 4, koja se odnosi na odmazdu nad svedocima, Gucati i Haradinaj su oslobođeni optužbe, nakon što je Panel utvrdio da tužilaštvo nije dokazalo njihovu krivicu „izvan razumne sumnje“.

U završnoj reči, tužilaštvo je tražilo da Gucati i Haradinaj budu osuđeni na po šest godina zatvora i na po 100 evra novčane kazne, dok je odbrana zahtevala da obojica budu oslobođeni po svim tačkama optužnice.

Da podsetimo, Gucati i Haradinaj uhapšeni su u Prištini 25. septembra 2020. godine, a zatim prebačeni u pritvor 25, odnosno 26. septembra. Vreme koje su proveli u pritvoru uračunava se u kaznu na koju su osuđeni.

Gucati i Haradinaj imaju pravo žalbe na ovu presudu.