Komitet protiv torture, telo sastavljeno od nezavisnih eksperata pri Ujedinjenim nacijama zaduženo za praćenje primene Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, registrovao je pritužbu koju je 23. maja 2022. godine u ime jednog turskog državljanina podneo Beogradski centar za ljudska prava, shodno članu 22 Konvencije. Komitet je prosledio pritužbu Republici Srbiji na izjašnjenje u narednih šest meseci, ukazujući da ukoliko država želi da ospori prihvatljivost pritužbe, to može učiniti u roku od dva meseca.

Prema dopisu od 26. maja 2022. godine, koji nije javan ali u koji smo imali uvid, Komitet je doneo odluku kojom zahteva od Republike Srbije da se uzdrži od izručenja pritužioca Turskoj, sve dotle dok njegov zahtev ne razmotri Komitet. Naglašeno je da je zahtev državi da se uzdrži od izručenja zasnovan na dokazima koji su dostavljeni uz pritužbu i podložan je promenama, u zavisnosti od informacija i zapažanja koje dostavi država.