Specijalizovana veća Kosova donela su danas prvostepenu presudu u predmetu protiv Saljiha Mustafe (Salih Mustafa). Ovo je njihova prva presuda za ratne zločine, ali ne i generalno, pošto su Hisni Gucati i Nasim Haradinaj osuđeni za krivična dela protiv javnog reda i pravosuđa u maju ove godine.

Kao što smo izvestili, Mustafa je okrivljen za ratne zločine, konkretno krivična dela proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo, u pogledu zločina počinjenih od strane pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) nad zatvorenicima na jednom imanju u selu Zlaš tokom aprila 1999. godine.

Pretresni panel Specijalizovanih veća Kosova je utvrdio da je Mustafa od 1998. do 1999. godine bio komandant tzv. jedinice BIA u okviru OVK; da je ta jedinica kontrolisala imanje u Zlašu; da je najmanje šest osoba bilo lišeno slobode na imanju tokom aprila 1999. godine; da zatvorenici nisu imali procesna prava koja moraju da prate lišavanje slobode; da su lica držana u nehumanim i ponižavajućim uslovima; da su fizički i psihički zlostavljana zarad dobijanja informacija ili priznanja, kažnjavanja, prinude i/ili diskriminatorskog postupanja; da je jedna osoba umrla.

Panel je stoga utvrdio da su izvršene radnje dela proizvoljno lišavanje slobode, mučenje i ubistvo, dok je smatrao da je radnja dela surovo postupanje konzumirana delom mučenje.

Panel je takođe utvrdio da su ove radnje izvršene u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba između OVK i snaga Srbije.

Najzad, panel je utvrdio da je Mustafa odgovoran kao direktni izvršilac za krivično delo mučenje i kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata za krivična dela proizvoljno lišavanje slobode, mučenje i ubistvo.

Mustafa je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 26 godina.

Ovo je prvostepena odluka i Mustafa ima pravo na žalbu. Pretresni panel i dalje ima nadležnost da donese rešenje o obeštećenju žrtava.

Sažetak presude je dostupan ovde. Opširniju analizu ćemo objaviti pošto presuda postane javno dostupna.