Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 1. juna 2023. godine šest odluka protiv Republike Srbije po poravnanjima zaključenim sa ukupno 22 podnosioca predstavki, u pogledu neizvršenja domaćih pravnosnažnih parničnih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini. Odluke su objavljene na sajtu suda 22. juna 2023. godine i donete su u predmetima 2. maj doo Novi Pazar protiv Srbije, Đokić protiv Srbije, Pavlović protiv Srbije, Sokolović protiv Srbije, Tomašević i drugi protiv Srbije i Vulko doo protiv Srbije.

Poravnanjima su utvrđene povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju, a Srbija je obavezana da podnosiocima isplati ukupano 22.000 evra na ime naknade nematerijalne štete (1.000 evra po podnosiocu) i ukupno 1.290 evra na ime troškova postupka (30 evra po podnosiocu za 18 podnosilaca, 250 evra po podnosiocu za tri podnosioca, dok jednom podnosiocu nisu dodeljeni troškovi postupka).

predstavke su skinute sa liste predmeta, a Srbija je u obavezi da ove iznose isplati u roku od tri meseca od dana obaveštenja o odlukama.