Prema informacijama sa sajta Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova, arbitražni sud u predmetu Kornikom EOOD protiv Republike Srbije doneo je arbitražnu odluku 20. septembra 2023. godine.

arbitraža je pokrenuta 2019. godine, usmena rasprava je održana u junu 2022. godine, a postupak je zaključen u septembru 2022. godine, pošto su strane podnele poslednju rundu podnesaka i troškovnike. Odluka od 20. septembra 2023. godine nije javno dostupna i stoga ishod još uvek nije poznat.

Prema javno dostupnim informacijama, arbitraža se tiče raskida ugovora o privatizaciji 70% vlasništva u rudniku Kovin iz 2010. godine. Tužilac je bugarsko privredno društvo i arbitraža je povedena po bilateralnom investicionom sporazumu između Bugarske i Srbije iz 1996. godine.

Više detalja ćemo objaviti pošto postanu dostupni.