Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 24. marta 2022. godine odluku protiv Republike Srbije u predmetu Čvorkov i drugi protiv Srbije nakon zaključenja poravnanja između podnosilaca predstavki i tužene države. Odluke su objavljene na sajtu suda 14. aprila 2022. godine.

Ukupno 15 podnosilaca predstavki obratilo se sudu tokom 2020. i 2021. godine zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu, usled neizvršenja pravnosnažnih domaćih parničnih presuda protiv društvenih preduzeća. I u ovom slučaju Republika Srbija je zaključila poravnanja na iznos od 1.000 evra po podnosiocu predstavke na ime naknade nematerijalne štete zbog povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (ukupno 15.000 evra), plus 250 evra po podnosiocu predstavke na ime troškova postupka (ukupno 3.750 evra). Ovi iznosi moraju biti isplaćeni podnosiocima u roku od tri meseca od dana obaveštavanja o odluci suda.

Ovo je još jedan nastavak niza poravnanja koji se zasniva na odluci u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije, o čemu smo detaljnije pisali ovde.