Komitet protiv torture je 2. juna 2022. godine doneo novu privremenu meru (dopis o privremenoj meri nije javan ali smo imali uvid), kojom zahteva od Republike Srbije da se uzdrži od izručenja pritužioca Turskoj, sve dok Komitet ne razmotri njegovu pritužbu. Odluka je zasnovana na dokazima koji su dostavljeni uz pritužbu i podložna je promenama u zavisnosti od informacija koje dostavi država.

Pritužilac se obratio Komitetu 31. maja 2022. godine na osnovu člana 22 Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

Ovo je druga odluka Komiteta kojom je od Srbije zahtevano da se uzdrži od izručenja Turskoj za svega sedam dana (o prethodnoj odluci smo pisali ovde).