Nakon manje od godinu dana od izricanja prvostepene presude, panel Apelacionog suda pri Specijalizovanim većima Kosova, u sastavu sudija Mišel Pikar (Michèle Picard), sudija Kaj Ambos (Kai Ambos) i sudija Nina Jergensen (Nina Jørgensen), doneo je 2. februara 2023. godine drugostepenu presudu u predmetu protiv okrivljenih Hisnija Gucatija (Hysni Gucati) i Nasima Haradinaja (Nasim Haradinaj). To je prva drugostepena presuda Specijalizovanih veća Kosova.

Kao što smo izvestili, drugi pretresni panel je 18. maja 2022. godine Gucatija i Haradinaja oglasio krivima u prvostepenom postupku, i to za krivična dela ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, zastrašivanje u toku krivičnog postupka i povreda tajnosti postupka (5 od 6 tačaka optužnice), dok ih je oslobodio za tačku 4 optužnice koja se odnosila na odmazdu nad svedocima. Pretresni panel je obojicu osudio na po četiri i po godine zatvora i izrekao im novčane kazne od po 100 evra. Sudija Barte (Barthe) je uz prvostepenu presudu priložio izdvojeno mišljenje.

Gucati i Haradinaj su izjavili žalbu na prvostepenu presudu u pogledu svih tačaka iz optužnice za koje su osuđeni, kako iz procesnih razloga (u pogledu poštovanja prava na pravično suđenje i izvedenih dokaza), tako i iz materijalnih razloga (u pogledu postojanja krivičnih dela i visine izrečene kazne).

Apelacioni panel je potvrdio prvostepenu presudu u pogledu tačke 1 optužnice (ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti ozbiljnim pretnjama). U pogledu ove tačke, sudija Ambos je priložio izdvojeno mišljenje, prema kome se ne slaže sa tumačenjem radnje izvršenja (actus reus) ovog krivičnog dela, smatra da je ostatak panela zanemario značaj pojma „službenog lica“ u radnji izvršenja i da ispravno tumačenje zahteva da pretnje budu upućene isključivo službenim licima, i stoga smatra da Gucatija i Haradinaja treba osloboditi po ovoj tački.

Međutim, apelacioni panel je oslobodio Gucatija i Haradinaja u pogledu tačke 2 optužnice, koja se odnosi na ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe, pošto je smatrao da kumulativna osuda u slučaju sticaja krivičnih dela iz tačaka 1 i 2 optužnice u ovom konkretnom slučaju nije opravdana.

Po tačkama 3, 5 i 6 optužnice, apelacioni panel je prvostepenu presudu jednoglasno potvrdio (zastrašivanje u toku krivičnog postupka, povreda tajnosti postupka neovlašćenim otkrivanjem tajnih informacija obelodanjenih u postupku, povreda tajnosti postupka neovlašćenim otkrivanjem identiteta i ličnih podataka zaštićenih svedoka), s tim što je usvojio žalbu Gucatija u pogledu nastupanja ozbiljnih posledica u pogledu jednog zaštićenog svedoka.

U pogledu visine kazne, drugostepeni panel je poništio jedinstvenu kaznu od po četiri i po godine zatvora, te izrekao novu u trajanju od po četiri godine i tri meseca. Sudija Ambos je i ovde izdvojio mišljenje, prema kome bi Gucati i Haradinaj trebalo da budu osuđeni na po četiri godine zatvora. Novčana kazna od po 100 evra je jednoglasno potvrđena.

Drugostepena presuda je dostupna ovde, dok je njen rezime dostupan ovde.

Gucati i Haradinaj ostaju u pritvoru Specijalizovanih veća, dok ne budu prebačeni u države u kojima će izdržavati kazne.