Prema podacima sa sajta Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova, odbor za poništaj je 24. aprila 2023. godine doneo odluku po zahtevu za poništaj konačne arbitražne odluke u predmetu Mera Investment Fund Limited protiv Republike Srbije.

Radi se o investicionoj arbitraži pokrenutoj 2017. godine po bilateralnom investicionom sporazumu između Srbije i Kipra. arbitražni sud je 2018. godine doneo odluku o nadležnosti, koja se pojavila u javnosti i iz koje se vidi da iako je tužilac u predmetu jedna kiparska kompanija, iza nje stoji srpski državljanin Marko Mišković. U ovoj odluci, arbitražni sud je odbio prigovore nenadležnosti koje je istakla Srbija kao tužena i odlučio da nastavi postupak u meritumu.

Arbitražni sud je doneo konačnu odluku o meritumu 2021. godine. Ta odluka nije javno dostupna i ne zna se njen ishod, ali imajući u vidu da je uz nju priloženo izdvojeno mišljenje arbitra koga je imenovala Srbija, kao i da je Srbija iste godine podnela zahtev za poništaj te odluke, verovatno su usvojeni neki, ako ne svi, tužbeni zahtevi investitora.

Tokom postupka za poništaj, Srbija je takođe zahtevala i obustavu izvršenja konačne arbitražne odluke. O tom zahtevu, kao i o predmetu originalne arbitraže i odluci arbitražnog suda o nadležnosti, već smo pisali ovde.