Prema podacima sa sajta Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova, generalni sekretar tog centra je 2. juna 2023. godine registrovao zahtev za poništaj arbitražne odluke podnet od strane privrednih društava BRIF TRES doo Beograd i BRIF-TC doo Beograd.

Ranije smo izvestili da je arbitražni sud u predmetu BRIF TRES doo Beograd i BRIF-TC doo Beograd protiv Srbije doneo odluku 30. januara 2023. godine. Iako arbitražna odluka i dalje nije dostupna javnosti, podnošenje zahteva za poništaj od strane tužilaca znači da je arbitražna odluka definitivno bila donesena u korist Republike Srbije kao tužene.

Generalni sekretar je takođe obavestio stranke o privremenoj obustavi izvršenja arbitražne odluke. Prema članu 52 stav 5 Konvencije o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država, privremena obustava izvršenja arbitražne odluke nastupa automatski ukoliko strana koja traži poništaj odluke zahteva i obustavu njenog izvršenja tokom postupka za poništaj, i traje dok odbor za poništaj ne odluči o tom zahtevu.

arbitraža je pokrenuta u aprilu 2020. godine na osnovu bilateralnog investicionog sporazuma između Republike Srbije i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije, a tiče se dugoročnog zakupa zemljišta zarad izgradnje tržnog centra nakon sprovedenog postupka javne nabavke.