Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava odbacio je 19. maja 2022. godine predstavku u predmetu Žunić Leković protiv Srbije zbog zloupotrebe prava na individualnu predstavku. Odluka je objavljena 9. juna 2022. godine na sajtu suda.

Podnositeljka predstavke se 16. septembra 2020. godine obratila sudu zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu usled neizvršenja, odnosno odloženog izvršenja pravnosnažne domaće parnične presude protiv preduzeća u društvenoj svojini. Vlada Srbije je u svom odgovoru navela da je domaća odluka izvršena i predložila je da sud odbaci predstavku zbog zloupotrebe prava, u skladu sa članom 35 stav 3 tačka a) i stav 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Podnositeljka se nije izjasnila na ove navode.

Sud je utvrdio da je 15. decembra 2020. godine iznos koji je dosuđen u domaćoj odluci u potpunosti država isplatila u skladu sa domaćim pravom, o čemu podnositeljka predstavke nije obavestila sud pre nego što je Vlada obaveštena o predstavci, niti je dala objašnjenje za ovaj propust. I u ovom slučaju je sud zaključio da se ove činjenice odnose na suštinu predstavke i da je postupanje podnositeljke bilo u suprotnosti sa svrhom prava na individualnu predstavku, zbog čega je na osnovu člana 35 stav 3 tačka a) i stav 4 Konvencije odbacio predstavku kao neprihvatljivu.

O slučajevima odbacivanja predstavki zbog zloupotrebe prava iz istih razloga smo pisali ranije ovde i ovde